Opdracht

 

Door de vele aanvragen in opdracht te rebornen

heb ik helaas moeten besluiten deze mogelijkheid

NIET meer aan te bieden.

 

Als er een nieuwe pop beschikbaar is

komt er een uitgebreide beschrijving

in de rubriek Beschikbare Reborn.

 

Wil je op de hoogte blijven

dan kun je je via het Contactformulier

aanmelden voor de Nieuwsbrief.

 

 *  

 

Er wordt mij heel vaak gevraagd om een reborn pop op bestelling te maken, een zg. opdracht.
Er zijn voor mij echter twee redenen om deze verzoeken te weigeren.


Ten eerste is het aantal aanvragen zo groot dat het ondoenlijk wordt ze allemaal te honoreren.
Mijn hobby zou daardoor op werk gaan lijken.
En na 43 jaar werken zit ik daar echt niet meer op te wachten.


De tweede reden is voor mij persoonlijk nog belangrijker.
Bij een opdracht worden vaak aanwijzingen cq. verzoeken gedaan over het uiterlijk van de betreffende pop.
Jammer genoeg staan die verzoeken vaak haaks op mijn interpretatie van het rebornen.
Er wordt dan iets van mij verwacht waar ik totaal niet achter sta.
Ik streef er steeds naar om de poppen die ik maak tot “ mijn “ poppen te maken.
Dus met de kenmerken die treffend zijn voor mijn persoonlijke stijl.


Om die reden heb ik jaren geleden al besloten om niet meer op bestelling te rebornen.
Nu maak ik mijn poppen zoals ik ze zelf het liefste zie en bied ze dan ter adoptie aan.
Dat is inherent aan het kunstenaarschap.......werken vanuit jezelf.